HOHOLIFE 推出《HOHO Marketplace 好好二手市集》 Beta版

屋企有唔用嘅的長者用品想送贈或出售俾其他人?又或者想環保啲買回收或二手嘅長者用品?搵緊啲輔具俾長者又搵極都搵唔到?HOHOLIFE 剛推出 《HOHO Marketplace 好好二手市集》 Beta版免費網上二手平台,可以俾大家貼上出售/徵求/送贈告示,方便大家互相交流。《HOHO Marketplace》現為 Beta版,如有任何不足之處,歡迎大家隨時俾意見我哋。