HOHOLIFE@HOP

做startup真係唔容易, 又要顧及公司營運又要做宣傳推廣??,今日我們就來到側魚涌 Retro Spot 做 mini start up showcase. 有興趣的巳朋友可以過來探我們,港島東?客人如果對產品有興趣都可以過來參觀。

address:
Unit 4H, Tung Kin Factory Building,
200-202 Tsat Tsz Mui Road
Quarry Bay, Hong Kong

time: 11am-3pm