ViuTV 《老友日常》第16集介紹HOHOLIFE創意閱讀眼鏡

ViuTV 《老友日常》第16集介紹咗 HOHOLIFE 嘅閱讀眼鏡包括摺疊式閱讀鏡、掛頸磁石閱讀鏡、可調度數眼鏡。