ViuTV 《老友日常》第十八集 - 介紹HOHOLIFE好好生活特別餐具同藥盒系列

留意片末女士嘅訪問,講得好好。希望HOHOLIFE嘅店舖或者產品可以喚起大家對老人家嘅關注。